kompleksowo


kompleksowo
kompleksowo {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w sposób kompleksowy; kompletnie, całościowo': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rozwiązać kompleksowo jakieś zagadnienie. Kompleksowo wykańczać coś, oceniać. Ujmować jakieś zagadnienie kompleksowo. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • kompleksowo — «w sposób kompleksowy; zespołowo, całościowo» Ujmować jakieś zagadnienie kompleksowo. Rozwiązywać kompleksowo jakiś problem …   Słownik języka polskiego

  • całościowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. całościowy; kompleksowo: Ujmować całościowo jakąś kwestię. Traktować całościowo jakiś problem. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień